монтажна трпезарија

Монтажните згради за трпезарии, кои особено се претпочитаат за мобилизација на градилиштето, ги претпочитаат и социјалните области, воените структури и фабриките благодарение на нивните хигиенски, пространи и удобни простори за користење.

Освен стандардни проекти, монтажните кафетерии, кои се проектирани според посебни барања, можат да се проектираат како еднокатни и двокатни монтажни објекти.

Монтажните згради можат да се склопуваат и расклопуваат повеќе пати благодарение на нивните модуларни системи.