монтажни административни објекти

Монтажните административни згради и монтажните канцеларии, кои генерално се претпочитаат на градилиштата, се многу барани поради нивните разумни цени и брзите фази на производство.

префаб SweetHome; Со своето искуство во канцелариски и административни згради во Турција и во странство, произведува специјални монтажни конструкции погодни за сите климатски услови, чии естетски и архитектонски дизајни се целосно прилагодени на потребите.

Префабрикуваните згради, кои можат да се произведуваат како еднокатни и катни згради, може да се произведуваат како фасаден лим или бетопан панел систем според потребите на клиентите, а се почитуваат стандардните спецификации за безбедност при работа.

Поради карактеристиката SweetHome на префабрикувани конструкции, можно е да се расклопат на крајот од проектот и повторно да се инсталираат во нови проекти.[