Ndërtesa konviktesh të parafabrikuara

SweetHome Prefabrik ofron zgjidhje speciale për nevojat me kantieret dhe kampingjet e saj të realizuara në Turqi dhe jashtë saj.

Ndërtesat e konvikteve të parafabrikuara, të cilat përdoren shpesh në zona ushtarake dhe kantiere, preferohen sepse ofrojnë përdorime të shumëfishta për shkak të veçorisë së tyre të montimit dhe çmontimit të lehtë, si dhe mund të përdoren për shumë vite me qëndrueshmërinë e ndërtesës. strukturën.

Konviktet e parafabrikuara mund të prodhohen si një ose shumëkatëshe me veçoritë dhe strukturën e dëshiruar sipas variablave si kushtet klimatike dhe numri i përdoruesve.