Ndërtesa të parafabrikuara të kafeterisë

Ndërtesat e parafabrikuara të sallave të ngrënies, të cilat janë veçanërisht të preferuara për mobilizimin e kantierit, preferohen gjithashtu nga zonat sociale, strukturat ushtarake dhe fabrikat falë zonave të tyre të përdorimit higjienike, të bollshme dhe komode.

Përveç projekteve standarde, ndërtesat e kafeterive të parafabrikuara, të cilat janë projektuar sipas kërkesave të veçanta, mund të projektohen si struktura parafabrikate njëkatëshe dhe dykatëshe.

Ndërtesat e parafabrikuara mund të montohen dhe çmontohen disa herë falë sistemeve të tyre modulare.