Rezidenca administrative të parafabrikuara

Ndërtesat administrative parafabrikate dhe zyrat e parafabrikuara, të cilat përgjithësisht preferohen në kantieret, janë shumë të kërkuara për shkak të çmimeve të arsyeshme dhe fazave të shpejta të prodhimit.

parafabrika SweetHome; Me përvojën e saj në ndërtesat e zyrave dhe administrative në Turqi dhe jashtë saj, ajo prodhon struktura të veçanta parafabrikate të përshtatshme për të gjitha kushtet klimatike, dizajnet estetike dhe arkitekturore të të cilave janë plotësisht të përshtatura sipas nevojave.

Ndërtesat e parafabrikuara, të cilat mund të prodhohen si njëkatëshe ose shumëkatëshe, mund të prodhohen si fasadë llamarine ose sistem panelesh betopan sipas nevojave të klientit dhe ndiqen specifikimet standarde të sigurisë në punë.

Për shkak të veçorisë SweetHome të strukturave të parafabrikuara, është e mundur të çmontoni në fund të projektit dhe t’i riinstaloni ato në projekte të reja.