Shtëpi njëkatëshe të parafabrikuara

 

Shtëpitë e parafabrikuara, të cilat janë veçanërisht të preferuara për përdorim veror dhe vresht, mund të përdoren si shtëpi dimërore dhe verore pasi përshtaten me të gjitha kushtet klimatike dhe janë shtëpi të gatshme me çmim të përballueshëm.

Shtëpitë parafabrikate njëkatëshe të projektuara në përputhje me planin e truallit dhe nevojat tuaja ofrojnë zgjidhje të shpejta dhe ekonomike banimi me plane standarde deri në 165m2, si dhe shtëpi parafabrikate të tipit studio duke filluar nga 37m2.

Përveç planeve tona standarde, veçoritë arkitekturore të brendshme dhe të jashtme të shtëpive tona të parafabrikuara mund të projektohen posaçërisht në përputhje me dëshirat tuaja.

Sweet Home është në të gjitha fushat e jetës.